• دوشنبه ، 30 اردیبهشت 1398 | Monday ، 20 May 2019آرامگاه باباطاهر

آرامگاه بابا طاهر : در قسمت شمال باختري شهر در ميداني به همين نام آرامگاه بابا طاهر . شاعر و عارف مشهور قرن پنجم خ.ق بنا گرديده و بر محدوده وسيعي از شهر احاطه دارد .


سیستم رزرواسیون چارتکس | chartex