• دوشنبه ، 29 مرداد 1397 | Monday ، 20 August 2018آرامگاه باباطاهر

آرامگاه بابا طاهر : در قسمت شمال باختري شهر در ميداني به همين نام آرامگاه بابا طاهر . شاعر و عارف مشهور قرن پنجم خ.ق بنا گرديده و بر محدوده وسيعي از شهر احاطه دارد .


سیستم رزرواسیون چارتکس | chartex